Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na naší škole připadl na středu 23. května. U nás na druhém stupni byla v tu dobu polovina žáků na ozdravném pobytu. Aby se všichni dozvěděli, že se tato akce koná, týden předem se roznesly pozvánky, kde bylo uvedeno i jaké hodiny mohou lidé navštívit a jaký je čeká další program. Pečlivě jsme vyzdobili školu. Do osmé třídy jsme připravili výstavu výrobků žáků školy a pak jsme čekali kolik lidí přijde. U nás na druhém stupni jich bylo málo. Více lidí se přišlo podívat na hodiny na prvním stupni. Početnější publikum měla také obě vystoupení pěveckého sboru Bukovinka. (R. Kudrnová – P. Běhunková) 

(viz fotogalerie)
« Zprávy a novinky