Školní akademie  

Blížil se konec června a s ním i školní akademie, tentokráte šestá v pořadí. Stěny i okna chodby, která přiléhá k sálu, byly vyzdobeny pro tento účel výtvarnými pracemi žáků. Děti nacvičovaly svá vystoupení a těšily se, jak se budou moci zase „ukázat“ před svými rodiči, známými a ostatními diváky. A těch našlo cestu do kulturního domu opět nepočítaně a 27. června v 15:00 zaplnili sál. Po dopolední generální zkoušce bylo jisté, že je čeká zajímavý program.
Moderátorky Soňa Doušová a Lucie Filingerová přivítaly publikum. O úvod se postaral dětský pěvecký sbor Bukovinka. Následovalo vystoupení mateřské školky, která si připravila pohádku O princezně Bělince. První třída odrecitovala básničku Každý mluví jinou řečí a zazpívala píseň Krávy, krávy. Druhá třída zahrála pohádku O perníkové chaloupce. „Třeťáci“ zůstali u stejného žánru s pohádkou O dvou sestrách. A nejinak tomu bylo se čtvrtou třídou, ta ke své pohádce O červené Karkulce přidala vystoupení mažoretek Když kočky spolu jdou. O rok starší žáci předvedli dětskou divadelní hru Čertovská škola. Šestá třída uspořádala transvestitní soutěž Miss 2007. „Sedmáci“ nás nechali nahlédnout do Guinnesova světa magorů. Osmá třída zavedla diváky do středověku, konkrétně na rytířské klání o spanilou princeznu. Nejstarší žáci po několika scénkách z vietnamské tržnice zatančili rozlučkové taneční vystoupení.
Ano, šestá školní akademie skončila a skončila úspěšně, jak můžeme soudit podle ohlasů publika. Nezbývá než zase rok počkat. Můžeme pouze hádat, s čím nás budou chtít žáci místní školy pobavit příště. (viz fotografie)

« Zprávy a novinky