Projekt "Adopce na dálku"

S projektem „Adopce na dálku“ nás poprvé učitelé seznámili počátkem září. Vysvětlili nám, že se jedná o formu sponzorování konkrétního dítěte a že by bylo dobré, kdybychom se jako škola zapojili. Sedmá třída hledala další informace o tomto projektu, šesťáci z nich pak připravili nástěnku. Kdykoli se můžeme také zeptat učitelů. Od počátků nás projekt velmi zajímal.
Měli jsme možnost vybrat si, kterému dítěti bychom chtěli pomoci. Fotky se základními informacemi visely na nástěnce. A tvořily se u ní hloučky diskutujících. Každý podporoval jiné dítě a měl pro to své důvody.
Už od té doby se scházejí dobrovolné příspěvky na adopci. Na prvním stupni vybírá každá třída, na druhém stupni je seznam dárců na nástěnce na chodbě. Všem, kteří se zapojili, děkujeme.

Jak jistě víte, naše škola se rozhodla zapojit do projektu Adopce na dálku. Výsledky hlasování nakonec rozhodli o tom, že naše adoptované děvče se jmenuje Margareth Otabil a pochází z Kojo Ashong v Ghaně. Je jí 14 let a mezi její zájmy patří etika a náboženství.
Vybrané peníze jí pomohou získat vzdělání, dostane uniformu, školní brašnu, přispějeme na stravu a základní zdravotní péči. Na to je potřeba získat 5 000 Kč. A ty už máme. Peníze, které se nám podaří vybrat navíc, pomohou Margareth vyléčit – trpí vředem buruli.
Už vás přispělo skutečně hodně a vážíme si stejně všech. Není důležité kolik dáte, ale že jste ochotni pomoci. Když se složí korunka ke korunce, dostanete úžasnou částku jako je ta naše. (E. Zygulová)

Margareth se stejně jako my učí anglicky. Máme možnost jí dvakrát ročně napsat.  Úkol sestavit text dopisu a přeložit ho připadl osmákům. Měli by z nás nejlépe umět anglicky. Devátá třída se totiž učí němčinu. Nakonec to s pomocí pana učitele Nováka zvládli. Dopis je doplněn mapou, aby Margareth věděla, kde žijeme. Tu připravila Věra Mlejnková z deváté třídy. Nakonec do dopisu vložíme i naší fotografii a budeme čekat na odpověď.
Tady je text dopisu.  

DEAR MARGARETH,

WE ARE PUPILS AND TEACHERS OF A BASIC SCHOOL LOCATED IN MIDDLE OF EUROPE – CONCRETELY FROM THE CZECH REPUBLIC. OUR SCHOOL HAS 160 PUPILS. WE CONTRIBUTE ON YOUR EDUCATION AND TREATMENT ALL TOGETHER. WE HOPE THAT YOU WILL BE DOING WELL AND THE MONEY WE ARE SENDING YOU WILL HELP YOU. WE HOPE YOU WILL FIND FRIENDS AT SCHOOL AND YOU WILL BE DOING WELL. WE ALSO GO TO SCHOOL AND SOMETIMES WE DON´T ENJOY IT AT SCHOOL BUT WE KNOW IT IS IMPORTANT FOR LIFE. DO YOU BEST TO HAVE GOOD MARKS AS WE DO.

ALL THE BEST FROM PUPILS AND TEACHERS
FROM ZŠ VERNEŘICE  


Zprávy a novinky