Zahrada písní

V sobotu  22. dubna se konala v Praze přehlídka sborů. Zúčastnil se i náš pěvecký soubor Bukovinka. Rozhodli jsme se jet i přes nečekané nepříjemné události. Soutěžilo se v několika kategoriích. Sbory se mohly umístit v bronzovém, stříbrném nebo zlatém pásmu. Jako vždy byla naším sbormistrem Martina Dítětová, ale na klavír nás tentokrát doprovázel Petr Tříletý.
Byla to jednodenní akce. Odjížděli jsme v 12:30 autobusem z náměstí. Cesta do Prahy trvala dvě hodiny. V Praze jsme trochu bloudili, ale nakonec jsme Kulturní centrum Zahrada přece našli. Divili jsme se, že budova je tak veliká. V budově sídlili zájmové kroužky, byly tu tělocvičny, sály, kavárna… Sbory pobývaly v učebnách, kde byl klavír, a my jsme tu mohli zkoušet. Čekala nás i akustická zkouška ve velkém sále. Usoudili jsme, že jsme připraveni, a tak nám zbyla i chvilka na prohlídku budovy. Pak jsme se šli převléknout a připravit na vystoupení.
Zpívali jsme jako druzí celkem čtyři písničky. Skončili jsme v bronzovém pásmu. Získali jsme diplom a keramického ptáčka. A honem jsme se sbalili a spěchali domů. Cesta byla dlouhá a mokrá.
Martina Rýdlová, Lenka Primusová, 7. tř

« Zprávy a novinky