Děčínský skřivánek

22. února 2006 se konalo okresní kolo soutěže Děčínský skřivánek. Z naší školy se ho účastnili ti, kteří uspěli 18. ledna ve školním kole. Z nejmladší kategorie (1. - 3. třída) nás v Děčíně zastupovala Maruška Legnerová a Zdenička Tomšíková. Z druhé kategorie (4. - 6. třída) se představily Michala Urbanová, Kačka Szabó a Petra Běhunková. Z 3. kategorie (7. - 9.  třída) naše barvy hájily Petra Petlánová a Soňa Doušová.
Dohromady zpívalo v Děčíně ve všech kategoriích asi 80 dětí. Každý hlásek byl jedinečný a výjimečný. Od nás se na krásném třetím místě umístila Maruška Legnerová. Petra Běhunková dostala čestné uznaní. Oběma blahopřejeme. A slibujeme, že příští rok budeme ještě lepší.

Petra Petlánová, 7. tř

« Zprávy a novinky