Pedagogický sbor a zaměstnanci MŠ

Pedagogický sbor
Zaměstnanci MŠ
Třída Veverek
Regina Dušková – vedoucí školní jídelny
Jana Zygulová, DiS. – vedoucí učitelka MŠ
Milada Jiskrová – kuchařka
Pavla Hnízdová – učitelka
Dagmar Hunková – kuchařka
Jaroslava Rokosová – asistentka

Třída Berušek
Nikola Holubová – školnice
Bc. Eliška Zygulová – učitelka

Jana Kukačková – učitelka«mš