Zkus to sám

Cílem exkurze na SŠ lodní dopravy a technických řemesel v Děčíně bylo vyzkoušet si různá řemesla a dozvědět se o nich něco víc. Byl tam třeba zedník, lodník, zámečník. Na exkurzi jsme vyrazili v 11:50 a domů jsme přijeli v 15:00 hodin.

V budově školy si nás rozdělili na tři skupiny. Každá dostala jednoho průvodce. Nejprve jsme šli k zámečníkovi a vyzkoušeli si vyrazit těsnění. Pak jsme si zkusili vyrazit písmeno do ocelového kolečka. A potom jsme pracovali na soustruhu a s vrtačkou.

Na lodi jsme si sedli do lavic a dozvěděli se, co si vyzkoušíme. Nejdřív nás rozdělili na čtyři skupiny. Vyzkoušeli jsme si zednickou práci (stavba dvouprůduchového komína). A někteří mohli řezat dlaždice. Dále nás čekala instalatérská práce. Pak jsme vázali uzle a házeli lano na pachole. Poslední zkouškou bylo startování motoru klikou.

Hodnocení: Exkurze byla hezká, dávám jí 3/5.

Jaroslav Benčík

Fotografie:

1) Strojírenské obory (dílny v areálu SŠ lodní dopravy a technických řemesel):

2) Obor lodník, obor instalatér (na školním plavidle DL2 v přístavu Rozbělesy):


«Fotogalerie
«Zprávy a novinky
«Aktuálně