Prezentace veletrhu
Veletrh zdraví (projektový týden na 1. stupni, 27. 2. 3. 3. 2023)

Dne 3. března 2023 se na 1. stupni Základní školy ve Verneřicích konala prezentace Veletrhu zdraví, kterou uspořádal kolektiv pedagogů 1. st. společně se svými žáky. Akci předcházel projektový týden, kdy se každá třída zabývala zvolenou tématikou. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavostí, zažili různé výtvarné aktivity, kde se snažili ztvárnit zvolené téma. Třídy se také se svými pedagogy věnovaly pohybovým aktivitám, ale i přípravě zdravých pokrmů. Děti si pro diváky na závěrečnou prezentaci připravily představení tématu, občerstvení, ale i drobné dárečky.

1. třída prezentovala zdravé svačinky, ovoce a zeleninu. Udělali zdravý jídelníček a připravili různé ovoce na občerstvení, ovocné jednohubky a veselé svačinky. Prezentaci zakončili společnou rozcvičkou.

2. třída prezentovala jídelníček – vyvážený a zdravý příjem potravin. Formou velkoformátové malby a koláže společně vytvořili rozměrnou potravinovou pyramidu, kde zobrazili správný poměr příjmu potravin, a také malbu s obrázky veselého a smutného žáka – to podle potravin, kterými se živí. Společně nám řekli báseň a zatančili, část písně doprovodili hrou na ozvučné trubky (boomwhackers). Vyrobili si korunky s obrázky zdravého jídla.

3. třída si vybrala jablka – nazvali se „jablíčkový tým“. Vystavovali různé odrůdy jablek. Uměli říct slovo „jablko“ v mnoha jazycích. Od žáků jsme se mohli dozvědět, proč je jablko zdravé a člověku prospěšné, řekli nám, co všechno se dá z jablek udělat. Nacvičili si pro nás krátkou pohybovou inscenaci na píseň o jablíčku. Žáci si vyrobili svá týmová trička. Pro nás, diváky, nasušili jablečné křížaly, které rozdávali v přesně naváženém množství v sáčcích výměnou za vymyšlený rým na slovo „jablko“.

4. třída se zabývala tématem cukr. Na začátku jsme společně hádali tajenku. Dozvěděli jsme se, kde a z čeho se cukr vyrábí a jaká je historie kostky. Každý žák nám sdělil nějaké informace. Měli pro nás připravenou pohádku o cukrovém panáčkovi, cukrové panáčky si v týdnu vyrobili. Zjišťovali, jaký vliv má na tělo bílý cukr. Ukázali nám, v čem se nachází zdravé cukry. Spočítali, kolik cukru jeden žák ve svých svačinkách nanosí s sebou do školy za rok. Vystavili běžné a dětmi oblíbené potraviny a nápoje a ke každému přiložili tolik kostek cukru, kolik obsahuje daný výrobek. A také pro nás upekli zdravé sušenky bez cukru – s přidáním přírodních cukrů.

5. třída se zabývala vodou a jejím vlivem na lidský organismus. Žáci nám sdělili, čím si celý týden procházeli a následně nám pustili video prezentaci, ve které jsme mohli vidět výběr jejich týdenních aktivit. Informovali nás o tom, proč je pitný režim důležitý. Jeden den si udělali výlet ke dvěma studánkám – pod Velkou Javorskou a do Louček. Zjistili, že ze země pramení čistá a pitná voda, kterou si mohou načepovat a pít. Zkoumali, která komu chutná lépe, ve třídě pak hodnotili chuťové vlastnosti těchto vodních zdrojů, ale i mnoha dalších. Vyrobili prostorové modely pramenů vody. Měli jsme možnost ochutnat různé druhy vod: minerální vody z lázeňských pramenů s vysokým obsahem minerálních látek, čisté vody ze studánek, ale i vody z vodovodního řadu. Informovali nás o samokontrole našeho zdraví a pitného režimu – základem je sledovat barvu, odstín a pach moči. Zkoumali vlastnosti vod a dělali jednoduché chemické pokusy. Vyrobili pro diváky náhrdelníky, které jsme si mohli vzít.

Na prezentaci byli vždy žáci a učitelé ostatních tříd, škola se otevřela veřejnosti a pozvala k účasti také rodiče. Akce se velice podařila.

Sára Balážová, Adéla Němečková