Návštěva u Martina Kuriše

V  pátek 17. 5. 2019 navštívili žáci 5. třídy v rámci čtenářské gramotnosti Martina Kuriše a zhlédli jeho sochy tesané ze dřeva, dozvěděli se, jak se tvoří kniha. Neméně zajímavé byly i loutky, s kterými si mohli žáci i zahrát.

Mgr. Jana Kindlerová