Mikuláš a čerti

Den, na který se všichni těšili, je tu. 3. 12. 2010 se uskutečnila čertovská besídka pro 1. stupeň základní školy organizovaná devátou třídou. Od rána jsou přípravy v plném proudu, vrcholí v 10 hodin ranního času. Postupně přicházejí všechny třídy 1. stupně jedna po druhé. Usadily se a přišla Tereza Křížová, která přečetla úvodní slovo.
Nastupují andílci a hra židličkovaná začíná. Pak všichni řekli básničku, kterou přivolali čerty. Čerti, jež hráli František Cestr, Karel Svoboda, Ondřej Pulko, Ivo Kozmon, Jiří Mlejnek, a lucifer představovaný Patrikem Kučerou vypráskali zlobivce a chodili mezi dětmi dál.
Scénka, kde si čerti vytáhli paní učitelku Lenku Lehkou a ta musela říct básničku, byla další zpestření programu. Do rukou paní učitelky Lehhé se dostala "Kniha hříchů", v níž byly vypsány děti, které zlobily, a čerti je vypráskali či případně odnesli do pekla. Potom přišel Mikuláš, kterého ztvárnila Kristýna Jirásková, dětičky postupně Mikuláši řekly básničku, dostaly nadílku a dále se zabavovaly hrami s andílky, tancem s balónky, skládáním obrázků a volnou zábavou. Po ukončení této akce odcházely děti domů a doufejme, že si z tohoto dne odnesly jen to nejlepší a už nebudou zlobit.

(Iva Tlapálová)

Fotografie
Video
« Zprávy a novinky