Drogy a trestní zodpovědnost mladistvých

Dne 12. 11. 2009 přijela do školy ZŠ Verneřice Policie ČR a vyprávěli nám o drogách a trestní zodpovědnosti. Zúčastnila se jenom 8. a 9. třída. Vyprávěli nám, jaké jsou drogy, lehké drogy jsou: maruhana, cigareta a alkohol. Tvrdé drogy jsou: pervitin, heroin, toulen, trip atd. Měli tam kufřík s ukázkou drog, ale asi stejně skoro všichni věděli, jak co vypadá. Mohli jsme se zeptat, na co chceme, ale skoro nikdo se nezeptal, protože jsme se styděli. Ptali se nás, co kdo vyzkoušel, jestli víme, jak se to používá, jak se to má zabalit nebo šňupnout. Marihuana se balí do jointu, trip se dává pod jazyk, pervitin se šňupe, toulen se čichá. Ukazovali nám spoustu obrázků, jak můžeme dopadnout, když to budeme brát.
(Patrik Fischer)
« Zprávy a novinky