Projektový den - Handicap

Dne 4. 2. se konal na prvním stupni naší školy projektový den Handicap. Začaly jsme třetí třídou, děti si vyzkoušely být slepými, zavázaly si oči a dostaly písmenka. Musely je poznat pouze hmatem, někteří uhodli, ale někteří až na druhý pokus. Dále jsme se vypravily do 4. třídy. Dozvěděly jsme se, že kdo nevidí, má mnohem dokonalejší sluch. Děti se učily, jak převést slepého člověka přes přechod. Zvukové znamení umožní slepci přejít přes přechod. 5. třída si zase hrála na hluché lidi. Předváděli různé profese, ale bez zvuku, aby ten, co hádá, nic neslyšel. Když předváděli profesi bankéře, házeli na stůl peníze a hluchý si myslel, že je to bezdomovec. Pak měli za úkol udělat neslyšící, zároveň nevidící. 2. třída měla, zrovna když jsme přišly, hodinu matematiky. Na začátku každé hodiny si vždy něco k projektovému dni řekli. Ukázali nám písmo pro nevidomé.

První třída dokončovala projektový den Handicap 5. 2. Protože na to měli včera málo času. Začali ukázkou hraní na slepce, museli poznat různá počítadla a spočítat takový počet, co paní učitelka Zíková řekla. Museli taky poznat poslepu různé tvary. Udělali si slepeckou trasu a procházeli ji se slepeckou holí a zavázanýma očima. Každý se chtěl vystřídat. Pak si hráli na bezruké.

(Nikola Procházková, Eliška Zygulová)

Fotografie
« Zprávy a novinky