Za zvířátky v DDM Březiny

V sobotu 22. 11. 2008 navštívily děti z turistického kroužku DDM Březiny, kde se konal Den se zvířátky. Beseda s pracovníky DDM a ZOO Děčín všechny nadchla a nejlepší nakonec: mluvící papoušek Artur a focení s hadem. Pak děti kreslily králíka Karla a všichni jsme si zasportovali v tělocvičně.

(Jana Kukačková)

Fotografie

« Zprávy a novinky