Výlet, čarodějnice a noc ve škole

Ve čtvrtek 30. 4. žáci 2. a 5. třídy podnikli výlet k Bobří soutězce do Louček. Při zpáteční cestě si opekli buřty a po načerpání sil se vrátili zpět ke škole. Bouřku, která následovala, přečkali ve třídách, kde hráli různé společenské hry. V 18:30 se ještě před lampiónovým průvodem vydali na hřiště k hranici. Na dobrou noc zhlédli film Madagaskar 2. Po osobní hygieně se děti uložily do svých spacáků. Rozešly se v pátek ráno po vydatné snídani.
(A. F.,  L. L.)

Fotografie

« Zprávy a novinky