Projekt Hledání ztraceného ráje v Českém středohoří (3. část)

Práce na projektu (školní rok 2007/2008)

7. Vyhodnocení fáze shromažďování

Na konci školního roku jsme se mohli ohlédnout za svou dosavadní prací. Podařilo se nám shromáždit velké množství historických fotografií (přibližně sto historických snímků). Na těchto krocích jsme spolupracovali všichni společně (7. - 9. třída). Rádi bychom zde ještě zmínili jména žáků, kteří jako žáci 9. třídy s odchodem na střední školy a učiliště ukončili i práci na projektu. Jedná se o: Michaela Černého, Soňu Doušovou, Lucii Filingerovou, Dominika Galčana, Nikolu Svatošovou, Janu Trejbalovou, Michala Virkovského a Daniela Zygulu.

8. Témata

V září nového školního roku jsme si na základě získaných historických fotografií vymezili šest témat, které chceme dále zpracovat. Žáci (nyní 8. a 9. třídy) se rozdělili do šesti týmů a začali dále na projektu pracovat skupinově. Ke každému tématu disponujeme různým počtem snímků, různé kvality. Některé historické fotografie zachycují téměř totéž, fotodvojici budeme proto pořizovat pouze podle jedné z nich. A zde jsou naše témata:

A zde jsou jména žáků, kteří na nich pracují:

9. Práce v terénu - vyhledávání míst a fotografování

Koncem záři a v průběhu října jsme zahájili terénní práce - vyhledávání lokalit, odkud byly pořizovány staré fotografie, a vlastní fotografování. Jedná se asi o nejobtížnější část celého projektu, protože vyhotovit "shodný" snímek, je velmi náročné. Někdy je třeba se na dané místo i vrátit a fotografovat znovu. Nyní na podzim chceme udělat alespoň 15 kvalitních fotodvojic pro potřeby knihy a výstavy. Další fotodvojice plánujeme vytvářet na jaře, budeme je vkladat na tyto a školní internetové stránky.

10. Pojednání o historii a současnosti Verneřic

V listopadu žáci 8. třídy sestavovali pojednání o historii a současnosti Verneřic. Dělo se tak v hodinách cvičení z českého jazyka. K dispozici měli různé výstřižky a publikace, stranou nezůstaly ani informace z internetu.

11. Beseda s kronikářem

V pátek 23. listopadu měli žáci 9. třídy možnost v rámci společenskovědního semináře debatovat s  místním kronikářem. Dozvěděli se něco o významu kronikářství, připomněli si nejstarší české kroniky. Kronikář jim také poskytl užitečné informace pro zpracování projektu.

12. Vytváření fotodvojic

V listopadu jsme také začali s vytvářením fotodvojic. Žáci fotodvojice vytvářeli z historické a nové fotografie za pomoci programu Zoner Photo Studio 9 (publikační funkcí Krajina za školou). Zde se teprve ukázalo, jak přesně byly nové snímky vyfotografovány.

Další kroky:

Fotografie toho, jak pracujeme na projektu, si můžete prohlédnout na tomto webu v sekci fotogalerie (Hledání ztraceného ráje v Českém středohoří). Fotografie prvních fotodvojic naleznete také v sekci fotogalerie (Fotodvojice). Stránky věnované celému projektu naleznete na www.ztracenyraj.net

Mgr. Jiří Benda, školní koordinátor projektu