Pohádková soutěž na zámku v Libochovicích

Pátého října se vypravila 1. – 3. třída na libochovický zámek. Děti uvedl do „Země snů“ vypravěč a vybral vlajkonoše (Lukáš Zítka – 3. třída), který nesl modrou vlajku. Děti se vypravily na cestu po zámecké zahradě, kde se snažily získat tři kuličky a kouzelnou vodu. U víly pohladily motýla, dostaly štěstí, jednu kuličku a naučily se první sloku básničky. U pána stromů splnily další úkol, za který dostaly další kuličku. Třetí kuličku získaly u Plamínka (byly zkoušeny z důležitých čísel). Vodní skřet jim poskytl kouzelnou vodu. Poté šly ke kouzelné babičce, kde uložily tři kuličky do kamene, a měly volnou cestu do zámku. Děti šly k čaroději, který zaklel princeznu, a zničily ho zaříkadlem, které se učily při plnění úkolů. Pak přišly k princezně, zazpívaly jí písničku a předaly jí vodu. (L. Zíková)


Zprávy a novinky