Najdi, co neznáš

Od ledna do března (14. 1. - 16. 3. 2008 ) probíhala na webovém serveru www.seznam.cz velká soutěž pro 2. stupeň základních škol s názvem Najdi, co neznáš. Ve hře soutěžily třídní kolektivy.
Soutěž měla tři základní kola a každé kolo probíhalo ve třech týdnech. Každý týden bylo zveřejněno 10 soutěžních otázek z různých oborů (zeměpis, historie, přírodní vědy, literatura, všeobecný přehled, kultura, sport), ke kterým byl k dispozici výběr možností a, b, c. Zároveň byla každý třetí týden zveřejněná otázka tipovací.
V každém ze tří dílčích kol bylo oceněno 5 tříd a třídy se 100% úspěšností ze všech dílčích kol se společně utkaly ve finálovém kole. Absolutní vítěz získal, mimo jiné, vybavení počítačové učebny.
Naši školu reprezentovaly dvě třídy. Sedmá pod názvem Respekti a šestá pod jménem Zabedněnci. Zabedněnci se dostali až do finále a spolu s 250 třídami soutěžili o hlavní cenu. Přestože nezvítězili, je pro ně úspěchem už samo finále, kam postoupili z více než 2500 tříd z celé České republiky. A hlavním přínosem přece nejsou věcné ceny, nýbrž získaná dovednost, a to práce s internetem a schopnost vyhledávat potřebné informace.

Zprávy a novinky