Exkurze do knihovny

V úterý 12. března se druhá, třetí a pátá třída naší školy zúčastnily exkurze do knihovny v České Kamenici. Po osmé hodině vyrazili autobusem z verneřického náměstí, za necelou hodinu byli v Kamenici. Mile je přivítala paní knihovnice, a poté je informovala o chodu celé knihovny.
V prvním patře se nachází oddělení pro dospělé, oddělení pro děti se nachází ve druhém patře. V mezipatře byla v době naší návštěvy nainstalována výstava prací dětí z nedaleké školy. V knihovně je možné připojení na internet. Dva počítače jsou k dispozici v dospělém oddělení, jeden pak na tom dětském. Knihovna se stará asi o 22 tisíc knih různých žánrů. Půjčit si lze také nejrůznější časopisy. Knihovna se snaží svoji nabídku knih neustále  rozšiřovat. K tomu využívá dotace cca ve výši 150 tisíc korun ročně. Pravidelně sem chodí asi 500 čtenářů.
Doufejme, že tato exkurze zanechala v dětech nějaké dojmy a že pochopí, že nejen počítač, ale i knihy jim mohou otevřít nové obzory.

(T. Baldinusová)
Zprávy a novinky