Školní akademie  

Ve středu 28. června se konala v kulturním domě již 5. školní akademie. O její přípravě svědčila výzdoba oken a dveří zmíněného objektu, která se objevila počátkem tohoto týdne a upoutala pozornost bystrých kolemjdoucích. Dekorace zútulňovala i přilehlé prostory sálu, jednalo se o zdařilé výtvarné práce žáků základní školy.  Na  přípravě zábavného programu se podílely nadšené děti se svými pedagogy. Představení proběhlo, jak už je zvykem, dvakrát. V dopoledních hodinách (od 10:00 hodin) tvořily publikum děti z mateřské školky a žáci základní školy. Při odpoledním vystoupení (od 14:30 hodin) se sešli rodiče, příbuzní dětí, bývalí žáci a přátelé školy. Dostavili se v hojném počtu a sál praskal ve švech.
Diváky jubilejní akademie uvítal Jan Běhunek, průvodce programem. Po úvodních slovech ředitelky školy letos poprvé vystoupili zástupci školky ve slušivých kloboučcích (dívky) a kšiltech (chlapci) a zazpívali nám pro radost několik písniček, mimo jiné Kolik je na světě moří, či My jsme malé české děti. Poté dětský pěvecký sbor Bukovinka se sbormistryní M. Dítětovou zapěl dvě písně – Zamotaná písnička, Písnička o létě. Naši nejmenší žáci, prvňáčci, zahájili básničkou Kam odchází Večerníček, pokračovali Pohádkou o budce a na závěr se rozloučili „po večerníčkovsku“ – smekli papírové čepice. 2. třída na pódiu zahrála klasickou pohádku Jak šlo vejce na vandr, proloženou verši Františka Hrubína. „Třeťáci“ se po gymnastické sestavě Marie Legnerové vypravili s Machem a Šebestovou a v doprovodu pohádkových a filmových melodií za Májou a Vilíkem, Šíleně smutnou princeznou, Saxánou, Popelkou, Načančanou princeznou a Zlatovláskou. Na začátku a na konci zazpívali píseň My jsme žáci 3 B. 4. třída nás opět zavedla do pohádkové říše se svou výpravnou pohádkou O šípkové Růžence. „Páťáci“ předvedli v pásmu letem světem různé národy (turecké taneční námluvy, španělského toreadora, který krotí býka a tančí flamenko, italského gondoliéra, indiány na prérii, lidojedy číhající na oběť či oběd?, japonský čajový obřad a bojové umění). Po krátké přestávce následovalo pokračování. Šestá třída ve své parodii Hvězdná desítka publiku přiblížila známé české a světové zpěváky a hudební skupiny (Maxim Turbulens, Beatles, Jackson, Landa, Abba, Kiss, Vondráčková, Queen, Armstrong). Sedmá třída zaujala módní taneční přehlídkou, kterou uváděly dvě moderátorky a hodnotila tříčlenná porota. Mezi vystoupením sedmé a osmé třídy pět dívek zacvičilo sestavu aerobicu podle kazety Olgy Šípkové. 8. třída ukázala, jak to vypadá v bláznivé škole. Použité fráze a typická gesta byly dokonalé, podobnost se zdejšími učiteli čistě náhodná. Dva záchranáři měli plné ruce a nosítka práce. Závěr více než dvouhodinového programu  obstarala devátá třída, která si připravila ukázku z filmu Dědictví a tanec na píseň z filmu Madagaskar, tančila celá třída včetně třídní učitelky.
Obecenstvo, které se celou dobu znamenitě bavilo, odměnilo účinkující bouřlivým potleskem. Vyzdvihnout vystoupení jedné z tříd není možné, všechna byla na výborné úrovni. Výkony některých jednotlivců se nám vštípí na dlouho do paměti. Kromě potlesku, diplomů a sladkostí, které byly zakoupeny za dobrovolné vstupné a příspěvky sponzorů, byli protagonisté odměněni i pocitem, že dokážou pobavit nejen sami sebe, ale i ostatní. Děkujeme sponzorům: BITOP Verneřice, TOPA Verneřice, Obchodu Petr Novotný, Agrokomplexu Verneřice (paní Doušová). Poděkování též patří panu Voříškovi, který pořídil filmový záznam.  Již dnes můžeme očekávat pokračování tradice, červen příštího roku a 6. školní akademii. (viz fotografie)

« Zprávy a novinky