Pedagogický sbor a zaměstnanci MŠ

Pedagogický sbor
Zaměstnanci MŠ
Třída předškoláci "Veverky"
Jaroslava Vacková – vedoucí školní jídelny
Jana Zygulová, DiS. – vedoucí školky
Jitka Kučerová – kuchařka
Pavla Hnízdová – učitelka
Dagmar Hunková – kuchařka
Třída "Berušky"
Jaroslava Rokosová – školnice
Jana Kukačková – učitelka

Eliška Zygulová – učitelka«mš