Pedagogický sbor a zaměstnanci MŠ

Pedagogický sbor
Zaměstnanci MŠ
Třída Veverek
Regina Dušková – vedoucí školní jídelny
Jana Zygulová, DiS. – vedoucí učitelka MŠ
Milada Jiskrová – kuchařka
Pavla Hnízdová – učitelka
Dagmar Hunková – kuchařka
Jaroslava Gogová – asistentka

Třída Berušek
Dagmar Kabelová – školnice
Bc. Eliška Zygulová – učitelka

Jana Kukačková – učitelka

Jaroslava Rokosová – asistentka«mš