Pedagogický sbor a zaměstnanci MŠ

Pedagogický sbor
Zaměstnanci MŠ
Třída předškoláci "Veverky"
Jaroslava Vacková - vedoucí školní jídelny
Jana Zygulová, DiS. - vedoucí školky
Romana Pavlisová - kuchařka
Pavla Hnízdová - učitelka
Dagmar Hunková - kuchařka
Třída "Berušky"
Jaroslava Rokosová - školnice
Jana Kukačková - učitelka

Eliška Zygulová - učitelka«mš