Roční plán akcí MŠ

Přehled akcí ve školním roce 2023/2024


ZÁŘÍ
 • „Odpolední párty“ na zahradě školky, opékání vuřtů na zahradě MŠ s účastí rodičů (celá školka)
 • výstava ovoce a zeleniny „Malá zahrada Čech“ (celá školka)
 • pěší výlet po panelce – směr Rychnov – do lesa na houby (Veverky)
 • pěší výlet na Gottesberg (Veverky)
 • divadelní představení (celá školka)
ŘÍJEN
 • dlabání dýní – dýňových strašidýlek společně s rodiči + večerní rozsvícení na zahradě MŠ (celá školka)
 • sběr kaštanů (celá školka), výroba z kaštanů – výstavka (Veverky)
 • výroba podzimních skřítků (rodiče s dětmi)
LISTOPAD
 • pečení perníčků (Veverky)
 • zdobení perníčků společně s maminkami (Veverky)
 • nácvik na vánoční besídku (celá školka)
 • divadelní představení „Sváťovo dividlo
PROSINEC
 • vánoční besídka (celá školka)
 • vánoční minijarmark (spolupráce s rodiči)
 • mikulášská nadílka (celá školka)
 • za zvířátky do lesa – zdobení stromečku pro zvířátka (celá školka)
 • vánoční nadílka (celá školka)
LEDEN
 • zimní olympiáda (celá školka)
 • krmení zvířátek v lese (celá školka)
 • den plný pokusů ze sněhu, ledu a vody (celá školka)
 • týden se sněhuláky – výroba sněhuláčí galerie (uvnitř i venku)
 • maškarní karneval (celá školka)
ÚNOR
 • „Vernisáž“ výstava výrobků, výkresů dětí v prostorách školky (celá školka)
 • divadelní představení (celá školka)
 • Masopust (celá školka)
 • velikonoční focení (celá školka)
 • „Den bláznivých účesů“ (Veverky)
 • týden „Řemesla“ (celá školka)
BŘEZEN
 • výprava za bledulemi (celá školka)
 • loučení se zimou, utopení „BABY ZIMY“, vítání jara (celá školka)
 • „Pohádková noc“ spaní ve školce (Berušky)
 • „Barevný týden“ – barvy jara (celá školka)
 • VELIKONOCE – zdobení vajíček a ukázka pletení pomlázek
DUBEN
 • „Měsíc bezpečnosti“ – hry s dopravním námětem na zahradě MŠ (celá školka)    
 • „Aprílový den“, den naruby (celá školka)
 • pálení čarodějnic – zahrada MŠ (celá školka)
 • účast na „Dopravním dnu“ v Děčíně (Veverky)
 • „DEN ZEMĚ“ – úklid na zahradě školky, u „Skřítka“
KVĚTEN
 • exkurze na „Kozí farmu“ do Příbrami (celá školka)
 • hledání pokladu (celá školka)
 • „Den matek“ – vystoupení pro maminky (celá školka)
 • školní výlet (celá školka)
 • návštěva v 1. třídě (Veverky)
ČERVEN
 • oslava „Dne dětí“ zahrada MŠ (celá školka)
 • „Den otců“ – soutěže na zahradě MŠ (táta + dítě)
 • Rychnov – pěší výlet, opékání vuřtů, zmrzlinový pohár (Veverky)
 • slavnostní  rozloučení s předškoláky, pasování na školáky (Veverky)
 • šerpování + „párty“ na zahradě MŠ (celá školka)
 • spaní ve školce (předškoláci)


«mš