Roční plán akcí MŠ

Přehled akcí ve školním roce 2020/2021 (1. pololetí)


ZÁŘÍ
 • „Odpolední párty“ na zahradě školky, třídní schůzka – opékání vuřtů na zahradě MŠ s účastí rodičů (celá školka)
 • pěší poznávací výlet na Víťovu rozhlednu (Veverky)
 • výstava ovoce a zeleniny „Malá zahrada Čech“ (celá školka)
 • pěší výlet po panelce – směr Rychnov – do lesa na houby (Veverky)
 • pěší výlet na Gottesberg
ŘÍJEN
 • dlabání dýní – dýňových strašidýlek (s rodiči doma) – večerní rozsvícení na zahradě MŠ (celá školka)
 • výroba z keramiky
 • focení – vánoční foto (celá školka)
 • spaní ve školce – „Cesta za bludičkou“ (Veverky)
 • sběr kaštanů (celá školka) výroba z kaštanů – výstavka (Veverky)
LISTOPAD
 • pečení perníčků (Veverky)
 • nácvik na vánoční besídku (celá školka)
 • výroba skřítků (rodiče s dětmi)
PROSINEC
 • vystoupení dětí na vánoční besídce – bez účasti rodičů (celá školka)
 • „Vánoční minijarmark“ (spolupráce s rodiči)
 • zdobení perníčků (celá školka)
 • mikulášská nadílka (celá školka) – v kulturním domě
 • za zvířátky do lesa – zdobení stromečku pro zvířátka (celá školka)
 • vánoční nadílka (celá školka)
 • zpívání koled ve Verneřicích (celá školka)
LEDEN
 • zimní olympiáda (celá školka)
 • krmení zvířátek v lese (celá školka)
 • den plný pokusů ze sněhu, ledu a vody (celá školka)
 • týden se sněhuláky – výroba sněhuláčí galerie (uvnitř i venku)
 • maškarní karneval


«mš