Roční plán akcí MŠ

Přehled akcí ve školním roce 2019/2020


ZÁŘÍ
 • „Odpolední párty“ na zahradě školky – opékání vuřtů na zahradě MŠ s účastí rodičů (celá školka)
 • pěší poznávací výlet na rozhlednu Kohout ve Valkeřicích (Veverky)
 • výstava ovoce a zeleniny „Malá zahrada Čech“ (celá školka)
 • ukázka záchranářů ve školce na zahradě (celá školka)
 • Školička s koníkem (celá školka)
ŘÍJEN
 • dlabání dýní – dýňových strašidýlek – večerní rozsvícení na zahradě MŠ s účastí rodičů (celá školka)
 • focení – vánoční foto (celá školka)
 • pěší výlet do lesa na houby (Veverky)
 • divadelní představení „Sváťa“
 • sběr kaštanů (celá školka)
 • Školička s koníkem (celá školka)
LISTOPAD
 • Školička s koníkem (celá školka)
 • pečení perníčků (Veverky)
 • nácvik na vánoční besídku (celá školka)
 • výroba skřítků (rodiče s dětmi)
PROSINEC
 • vystoupení dětí na vánoční besídce (celá školka)
 • „Vánoční minijarmark“ (spolupráce s rodiči)
 • zdobení perníčků společně s maminkami (celá školka)
 • mikulášská nadílka (celá školka)
 • za zvířátky do lesa – zdobení stromečku pro zvířátka (celá školka)
 • vánoční nadílka (celá školka)
 • zpívání koled ve Verneřicích (celá školka)
LEDEN
 • zimní olympiáda (celá školka)
 • krmení zvířátek v lese (celá školka)
 • den plný pokusů ze sněhu, ledu a vody (celá školka)
 • týden se sněhuláky – výroba sněhuláčí galerie (uvnitř i venku)
 • maškarní karneval (celá školka)
ÚNOR
 • Masopust (celá školka)
 • „Vernisáž“ výstava výrobků dětí v prostorách školky (celá školka)
 • divadelní představení (celá školka)
BŘEZEN
 • „Měsíc knihy! – návštěva knihovny ve Verneřicích (celá školka)
 • čtení pohádek dětem ve školce „Babičko, přečti mi pohádku“ – prarodiče
 • výprava za bledulemi (celá školka)
 • loučení se zimou, utopení „BABY ZIMY“, vítání jara (celá školka)
 • Školička s koníkem
 • Velikonoce – zdobení vajíček a pletení pomlázek – společně s rodiči
 • „Cesta do pohádky“   spaní ve školce (celá školka)
DUBEN
 • Měsíc bezpečnosti“ hry s dopravním námětem na zahradě školky (celá školka)
 • účast na „Dopravním dnu“ v Děčíně (Veverky)
 • pálení čarodějnic – zahrada MŠ (celá školka)
 • „Den země“ jarní úklid na zahradě, u „Skřítka“ (celá školka)
 • „Aprílový den“ den naruby (celá školka)
 • Školička s koníkem
KVĚTEN
 • pěší výlet – Víťova rozhledna (celá školka)
 • sportovní olympiáda mateřských škol v Děčíně (Veverky) ve školce Berušky
 • divadelní představení – pohádka (celá školka)
 • školní výlet (celá školka)
 • vystoupení dětí ve školce ke Dni matek (celá školka)
 • exkurze na „Kozí farmu“do Příbrami (celá školka)
 • Školička s koníkem
ČERVEN
 • oslava Dne dětí (celá školka)
 • Den otců – soutěže tatínků společně s dětmi
 • školní akademie (celá školka)
 • Rychnov – pěší výlet, opékání vuřtů, zmrzlinový pohár (celá školka)
 • „Noc v mateřské škole“ (Veverky)
 • slavnostní rozloučení s předškoláky, pasování na školáky (Veverky)
 • párty na zahradě MŠ


«mš