Nový kamarád 8. třídy pro hodiny přírodopisu

Před periodickou tabulkou

Společné foto

V roli učitele

Nejprve zápis do třídní knihy « Fotogalerie