Počítačový kroužek

V letošním školním roce se v počítačové učebně koná v pátek 5. vyučovací hodinu (11:40  - 12:25) počítačový kroužek, začínáme 14. září.

Program: základní obsluha PC a práce v operačním systému, malování, orientace na klávesnici a jednoduché psaní textů, práce se soubory, vyhledávání na internetu, založení mailu, pravidla emailové komunikace, práce s digitálním fotoaparátem, didaktické hry a hry rozvíjející myšlení. Určeno zejména pro žáky 4. třídy.

Vedoucí zájmového útvaru: Mgr. Jiří Benda
«Aktuálně
«Zájmové útvary