Školní knihovna 2. stupně

V úterý od 14:00 do 15:00 hodin a ve čtvrtek od 14:00 do 15:00 hodin je otevřena školní knihovna v učebně 8. třídy. V knihovně si můžete knihy prohlédnout, přečíst si několik řádků a zjistit tak, zda se vám kniha bude líbit. Dále je možné si zde vytvořit různé referáty nebo domácí úkoly. Některé knihy budou půjčovány prezenčně (znamená to, že si je můžete prohlédnout a číst jen na místě). Bude se to týkat zejména encyklopedií a komiksů. Ostatní knihy se půjčují domů na dobu jednoho měsíce podle stávajících pravidel.
Seznam knih I
Seznam knih II

«Mgr. Jiří Benda
«Mgr. Veronika Kurišová
«Zájmové útvary
«Aktuálně